444 0 999
444 4 729
444 1 957
ana sayfa
hakkımızda
ıletısım
hasar
randevu
444 0 350
KASKO SİGORTASININ SUNDUĞU TEMİNATLAR 
Aracınızın çarpması ya da aracınıza çarpılması
- Aracınızın çalınması
- Aracınızın yanması
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörden dolayı aracınızda meydana gelebilecek zararlar
- Deprem
- Aracınızda sel- dolu ya da yağmur suyundan dolayı meydana gelebilecek hasarlar
- Yetkili olmayan kişilerin aracınızı çekmesi durumunda meydana gelebilecek hasarlar
- Sigara ve benzeri maddelerin aracınıza vereceği zararlar
- Hasarınızın ek prim talep edilmeden kesintisiz ödenmesi
- 3. şahıslara verebileceğiniz zararların trafik poliçenizin limitleri üzerinde kalan kısmı
- Herhangi bir kaza sonucunda sizin ya da aracınızdakilerin vefat etmesi ya da sürekli sakat kalması
- Aracınızı kullanımınızdan doğabilecek hukuki anlaşmazlıklara ait hukuki masraflar
- Hasarlanan parçaların yeni değerlerinin ödenmesi
- Anahtar Kaybı
- Yardım hizmetleri


ARACINIZ İÇİN EK OLARAK İSTEYEBİLCEĞİNİZ TEMİNATLAR

- Aracınızın kullanım tarzına bağlı olarak  2. el yerine anahtar teslim değerinin ödenmesi
- Kaza sonucu sizin ya da aracınızda bulunan kişilerin tedavi masrafları
- Muafiyet / Müşterek Sigorta (hasara katılım)
- Hasarsızlık indiriminiz için koruma teminatı
-Kasko sigortalı aracınızın T.C. sınırları dışındaki bazı ülkelerde teminat altına alınabilmesi için yurt dışı ek temina


ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI


Herhangi bir kazada diğer araç veya üçüncü şahıslara karşı verebileceğiniz hasarları güvence altına alır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür.

TRAFİK SİGORTASI KAPSAMLARI

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.


Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
Trafik Sigortası Poliçe Sorgulama -->>
Kasko Sigortası Poliçe Sorgulama -->>
Taşımacılık Sigortası  Poliçe Sorgulama -->>
TRAMER POLİÇE SORGULAMA