444 0 999
444 4 729
444 1 957
ana sayfa
hakkımızda
ıletısım
hasar
randevu
444 0 350
Konut Sigortası

Evimiz iyisiyle, kötüsüyle birçok anımızın geçtiği, kendi şekillendirip dekore ettiğimiz, sadece bize ve sevdiklerimize ait özel yaşam alanımızdır.

EMRE-AHİ  Sigorta işte bu özel yaşam alanınızı ve bununla birlikte sizin için değerli olan pek çok şeyi güvence altına alan, koruyan  Konut Sigorta’sını size sunuyor.

Konut Sigortası, tek poliçeyle, 29 ayrı riske karşı güvence sağlayan, geniş kapsamlı ve 'size özel' bir paket sigorta uygulamasıdır.

Eviniz oturulamaz hale gelebilir; kiracıysanız; taşınmak zorunda kalabilirsiniz; ev sahibiyseniz; kira gelirinden yoksun kalabilirsiniz; hatta taşınma ve enkaz kaldırma giderlerini de üstlenmeniz gerekebilir.

İşte, eviniz ve mal varlığınız için yaptıracağınız  Konut Sigortası, sizi bütün bu yüklerden kurtarıyor; mutluluğunuzu ve huzurunuzu güvence altına alıyor.

Ürünümüzün sunduğu teminatlar :

- Yangın, Yıldırım, İnfilak                                             
- Sel veya Su Baskını                                      
- Dahili Su                                         
- Fırtına                                            
- Hava Taşıtları Çarpması                                            
- Kara Taşıtları Çarpması                                             
- Yer Kayması                                    
- Duman                                            
- Kar Ağırlığı                                      
- Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
- Dolu                                    
- Dekorasyon; Teminat kapsamındaki bir hasar nedeniyle sigortalanan konuta yapılacak boya, badana, cila ve sabit dekorasyon masrafları güvence altındadır.
- Hırsızlık                                          
- Cam Kırılması (aynalar dahil)                                       
- Elektrik Hasarları                                        
- İzolasyon eksikliği
- Komşuluk Mali Mesuliyet                                             
- Ev Sahibine/Kiracıya Karşı Mali Sorumluluk                                         
- İkametgah Değişikliği Masrafları                                           
- Enkaz Kaldırma Masrafları                                        
- Kişisel 3. Şahıs Mali Mesuliyet                                              
- Ferdi Kaza Ölüm/Sürekli Sakatlık                                          
- Yeni Değer ;Eviniz ve içindeki eşyalara ait herhangi bir risk gerçekleştiğinde, ödemeleriniz riskin gerçekleştiği günkü yeni değer üzerinden yapılır.
- Ses ve görüntü cihazları kazaen kırılma; TV, video, müzik seti, plazma-lcd televizyon, ses ve görüntü sistemleri, elektronik güvenlik sistemleri ile bilgisayarların kazaen kırılmasıyla oluşacak maddi zararlar teminat altındadır.
İsteğe bağlı teminatlar:   

- Deprem; Ev sahibi iseniz, eviniz için öncelikle zorunlu deprem sigortası yaptırmanız gerekmektedir. Evinizin sigorta değerinin zorunlu deprem sigortası limitini aşan kısmı ile,  ayrıca eşyanız için deprem teminatı bu poliçe kapsamı içindedir.                 
- Deniz Taşıtları Çarpması                    
- Hukuksal Koruma; taşınmaz mala bağlı veya kişiden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda sizin korunmanızı sağlar.
- Acil Sağlık teminatı; ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucu meydana gelen ve hastanenin acil servisinde 24 saat içinde müdahale edilmediği hallerde sigortalının hayatını tehlikeye sokan durumlarda teminat altına alır.
- Misafir eşyaları teminatı; Misafir eşyaları konutta meydana gelebilecek tüm risklere karşı teminat altına alınır.
- Elektronik Cihaz Teminatı
- Çevreye Ait Peyzaj
- Ağaç Devrilmesi
- Nakil Halindeki Ev Eşyası
- Yakıt Sızması
- Elektrik Hasarına Bağlı Gıda Bozulması
- Kazı Sonucu Yer Kayması
- Kazan, Jeneratör, Elektrik Motorları İçin Bozulma Teminatı

Not: Teminatlar ve limitler poliçenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Zorunlu Deprem Sigortası

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kanun kapsamındaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup bu sigortayı sunmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur ve teminat sunmaya başlamıştır.
Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.
587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

-    Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
-     634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
-     Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
-    Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.


Zorunlu Deprem Sigortasi ile sunulan teminatlar;
-    Depremin,
-    Deprem sonucu yangının,
-    Deprem sonucu infilakın,
-    Deprem sonucu yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır
Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Binalar:
-    Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
-    Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
-    Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar,
-    27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatı Dışında Kalan Haller:;
- Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı,alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
- Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
- Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
- Manevi tazminat talepleri.